Corporate governance

Ter bevordering van de integriteit en transparantie van de overheid
Met corporate governance wordt een nauwgezet raamwerk opgesteld voor de wijze waarop overheidsorganisaties worden bestuurd. Het raamwerk is gebaseerd op de uitgangspunten voor deugdelijk bestuur. Door middel van corporate governance wordt er een heldere scheiding aangebracht tussen de diverse rollen die de overheidsentiteiten vullen: het maken van beleid, de uitvoering van beleid en het toezicht hierop. Degelijke corporate governance vraagt om de uiteenzetting van accurate regelgeving, waarmee een belangrijk element voor het overheidsfunctioneren wordt gefaciliteerd: integriteit en transparantie.

SOAB is een expert op het gebied van corporate governance voor de overheid. SOAB is betrokken geweest tijdens cruciale gebeurtenissen waarbij corporate governance een onmisbare schakel vormde. Toen de corporate governance code voor de voormalige Nederlandse Antillen werd geïmplementeerd vervulde SOAB een adviserende taak.  Daarnaast heeft SOAB het raamwerk gevormd voor de Corporate Governance Code.

De ruime kennis en ervaring die SOAB heeft in het overheidswezen, geeft SOAB een vooraanstaande positie.

 • De SOAB aanpak

  Corporate governance dienstverlening houdt het volgende in bij SOAB:

  • Opstellen van raamwerken voor het operationele management van overheidsinstellingen;
  • Bepalen of handelingen en activiteiten in overeenstemming zijn met beleid en corporate governance regelgeving.
 • SOAB levert specifieke expertise op het gebied van corporate governance:

  • Advies op het gebied van organisatiestructuren van overheidsinstellingen- en stichtingen;
  • SOAB stelt profielen op waarmee toezicht kan worden gehouden op management en bestuur. Daarnaast stelt SOAB kaders op voor de samenstelling, taken en functioneren van de raad van bestuur;
  • SOAB adviseert op momenten dat er een situatie van belangenverstrengeling is ontstaan of dreigt te ontstaan;
  • Advies en onderzoek op het gebied van corporate governance issues;
  • SOAB geeft advies wanneer er kaders geschept worden voor het aanstellen, evalueren en ontslaan van directieleden en toezichthouders;
  • SOAB adviseert bij de aanstelling en evaluatie van externe auditors, waarbij er ook rekening wordt gehouden met een degelijke scheiding tussen audit- en non-audit gerelateerde taken;
  • SOAB wordt betrokken wanneer er beleid moet worden opgesteld ten aanzien van de uitkering en reservering van dividend. Ook het toezicht houden op dergelijk beleid behoort tot de expertise van SOAB.

Een afspraak maken

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.