SOAB staat bekend als de toonaangevende auditor van de voormalige Nederlandse Antillen.

SOAB staat bekend als de toonaangevende auditor van de voormalige Nederlandse Antillen.

SOAB heeft een feilloze reputatie als onafhankelijke en objectieve advies partner voor de overheid.

Op 10 oktober 2010 worden de Nederlandse Antillen opgeheven. Curaçao en Sint Maarten worden dan autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. SOAB zet haar taak als interne auditor voor beide landen voort en wordt tegelijkertijd aangesteld als externe auditor voor Bonaire. SOAB is tevens de leverancier van audit dienstverlening voor verscheidene divisies van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) op Bonaire.
Ook Aruba en Suriname vallen binnen het dienstverleningsgebied van SOAB.

Missie SOAB

"Wij zijn kenners van de overheid en zijn de autoriteit op het gebied van openbaar bestuur. Wij dragen bij aan het welzijn van de maatschappij door de overheid te ondersteunen bij de kwaliteitswaarborging".

  • Wat wij doen

    SOAB levert een breed scala aan assurance, advies en audit gerelateerde diensten aan de overheid en alle overheid gerelateerde instanties. Een professioneel team van gespecialiseerde overheidskenners zorgt voor de hoogwaardige dienstverlening die SOAB biedt aan de overheid. Onze professionals beschikken over meerdere expertisegebieden variërend van accountancy, economie, openbaar bestuur tot wetgeving.
    Onze noemenswaardige kennis van de overheid en haar typerende dynamiek, maken dat wij op een authentieke en bestendige wijze toegevoegde waarde leveren aan onze klanten.  

  • Onafhankelijke overheidsadviseur

    SOAB is een stichting die door een volledig onafhankelijke Raad van Toezicht wordt bijgestaan. Deze constructie garandeert de zelfstandige positie van SOAB. Om de integriteit als overheidsadviseur en auditor te waarborgen, is het van groot belang dat SOAB op een professionele en onafhankelijke wijze kan functioneren.
    Onafhankelijkheid van de overheid wordt gewaarborgd met het aanstellen van een voorzitter van de Raad van Toezicht door de Gouverneurs van Curaçao en Sint Maarten. Er gelden daarnaast scherpe richtlijnen voor de samenstelling van de Raad van Toezicht.