Werken bij SOAB

Onze nauwe betrokkenheid bij de overheid schept een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid naar de gemeenschap waarin wij opereren toe.
SOAB aanvaardt die verantwoordelijkheid en wij zijn daarom voortdurend op zoek naar samenwerkingsverbanden met organisaties waarmee wij mogelijkheden creëren om ondersteuning te bieden aan diegenen die het daadwerkelijk nodig hebben.
SOAB investeert in middel- tot lange termijn samenwerkingsverbanden, waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van talent en het bevorderen van de kansen voor mensen en organisaties die onze steun nodig hebben.

 • Waar de samenleving en SOAB samenkomen.

  Het HOPE project is een recent voorbeeld van hoe SOAB invulling geeft aan haar rol als maatschappelijk verantwoorde organisatie. Het plezier van sport, betekenisvol teamwerk en duurzame ondersteuning aan de maatschappij werden gecombineerd gedurende de uitvoering van het HOPE project. HOPE staat voor Helping Others Persevere and Excel en SOAB heeft hier dan ook met trots haar schouders onder gezet. Gedurende drie jaar zijn drie stichtingen op structurele wijze ondersteund en begeleid door SOAB met als doel om deze stichtingen vooruit te helpen met hun doelstellingen.

  Om de nodige fondsen te werven voor deze steun, organiseerde SOAB softbal toernooien waar teams van verschillende bedrijven aan deelnamen. Behalve het werven van fondsen, werd ook het belang van betekenisvol teamwerk gestimuleerd onder leden van de deelnemende organisaties. Iedere medewerker van SOAB heeft op een of andere manier een steentje bijgedragen aan het succes van het HOPE project.

 • Met het HOPE project heeft SOAB de volgende stichtingen ondersteund:

  • Fundashon Amigunan di Cristo heeft een bus gekregen, waarmee voorzien werd in het transport voor de kinderen die naar deze dagbesteding gaan. Deze stichting biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen die bijzondere zorg nodig hebben en met deze bus kon de stichting ervan verzekerd zijn dat elk kind de mogelijkheid kreeg om aanwezig te zijn. Tot op de dag van vandaag wordt er optimaal gebruik gemaakt van deze bus;
  • De Marietta Alberto stichting in Suffisant is een school voor kinderen met leerproblemen. Met het HOPE project heeft SOAB ervoor gezorgd dat er gedurende een heel jaar een maandelijkse thema-activiteit werd georganiseerd. Met behulp van sport en spel leerden de kinderen samenwerken en konden er prijzen worden gewonnen, waarmee het gevoel van trots en saamhorigheid sterk werd bevorderd;
  • The Stichting New Creation Curaçao is met behulp van het HOPE project van een volledig ingericht Mediacentrum voorzien. Deze stichting helpt jongeren tussen de 16 en 21 jaar die in aanraking zijn gekomen met justitie, om zinvolle structuur aan te brengen in hun leven. Naast het Mediacentrum werden er ook computercursussen en andere trainingen aangeboden die gericht zijn op het slim inzetten van media voor de eigen ontwikkeling.