Privacy statement

Stichting Overheidsaccountantsbureau SOAB, gevestigd aan Scharlooweg 174 in Curaçao, met een filiaal te Osprey Drive 4 in Sint Maarten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.soab.cw
Scharlooweg 174
+(5999) 466 9000
info@soab.cw

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Overheidsaccountantsbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Gegevens in uw C.V.
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker al dan niet ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@soab.cw, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Overheidsaccountantsbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met uw sollicitatie.
  • Stichting Overheidsaccountantsbureau analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Overheidsaccountantsbureau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Overheidsaccountantsbureau) tussen zit. Stichting Overheidsaccountantsbureau gebruikt tools, zoals cookies, om essentiële diensten en functionaliteiten op onze website aan te bieden en om gegevens te verzamelen over hoe onze bezoekers met onze website, producten en diensten omgaan.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Overheidsaccountantsbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens (N.A.W.) > Bewaartermijn: maximaal 5 jaar of zolang u gebruik maakt van onze diensten en/of producten > Reden: U heeft zich aangemeld bij ons voor informatie over een product of dienst en wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Om een efficiënt contactenbeheer te waarborgen, worden uw contactgegevens (N.A.W.-gegevens) door ons bewaard. Hierbij hoort ook uw e-mailadres(sen).
  • Curriculum Vitae > Bewaartermijn: maximaal 5 jaar > Reden: U heeft bij ons gesolliciteerd en het sollicitatieproces loopt nog of voor het eventueel vervullen van vacatures in de toekomst. Indien uw CV bewaard wordt voor eventuele vacatures in de toekomst, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Een CV die niet gebruikt zal worden, wordt verwijderd, inclusief de bijbehorende mail.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Overheidsaccountantsbureau verstrekt uitsluitend aan derden en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Overheidsaccountantsbureau gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Overheidsaccountantsbureau gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen via onze privacy beleid pagina.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen het feit dat Stichting Overheidsaccountantsbureau persoonsgegevens van u verwerkt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat wij op uw verzoek de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, zullen sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@soab.cw. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en eventuele Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Overheidsaccountantsbureau wil u er tevens op wijzen dat het in de toekomst mogelijk wordt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, ressorterend onder de Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Overheidsaccountantsbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@soab.cw. U kunt ook gebruik maken van dit adres om een bezwaar te maken tegen eventuele gebrekkige verwerking of bewaring uw gegevens door SOAB.