Geschiedenis

De functie als interne auditor voor de overheid van de Nederlandse Antillen bestaat al ruim 70 jaar. Gedurende decennia werd deze taak uitgevoerd door de overheidsaccountantsdienst, wat onder de landelijke financiële diensten viel. Later werd deze taak overgeheveld aan de Landsaccountantsdienst (LAD), een onafhankelijke instantie, de nationale audit instantie. Via een parlementair proces werd deze instantie geformaliseerd op 27 September 1962.

De LAD was belast met de taak van interne auditor voor de overheden van de eilandgebieden Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, St. Eustatius en St. Maarten

Op Curaçao werd het Accountantsbureau van het eilandgebied Curaçao (EAB), de landelijke auditinstantie op 12 mei 1953 aangesteld als interne auditor van het eilandgebied.

Op 3 oktober 1994 ontstaat SOAB, door het samengaan van de nationale audit dienst en de landelijke audit dienst. Na een intensieve periode van onderzoek, met adviserende commissies en een heuse protestcampagne, wordt SOAB in 1994 gevestigd, de overheidsadviseur voor audit en advies. De auditinstanties monitoren het financiële en materiele management van de overheidsinstellingen en doen daarnaast aanbevelingen op het gebied van subsidietoekenningen. De audits richten zich tevens op de interne en administratieve organisatie.

SOAB had 1 kantoor op Curaçao in 1994, waar vanuit de andere eilanden bediend werden. In 1995 werd er ook een kantoor geopend op Sint Maarten. Op dit moment verleent SOAB diensten op Curaçao, Sint Maarten en op de BES-eilanden. Ook Suriname en Aruba vallen onder het dienstverleningsgebied van SOAB.